Vores Historie

Albertslund Idrætsforening (AIF) blev startet den 28. august 1920 med fokus på gymnastik og fodbold. Dengang gik foreningen under navnet Vridsløselille Idrætsforening, men i 1966 ændrede vi det til AIF.

Dengang, i februar 1921, var Albertslund Kommune kendt som Herstedernes Kommune med blot 2350 indbyggere.

Den allerførste gymnastikopvisning fandt sted den 4. december 1921 på Roskilde Kro. 77 gymnaster - både drenge, piger, damer og herrer - deltog, og efter opvisningen fortsatte festen med bal indtil kl. 01.00.

I 1995 blev historien om AIF Albertslund Idrætsforening beskrevet i bogen "En idrætsforening i lokalsamfundet" af Flemming Hemmersam. Den fortæller om, hvordan foreningen opstod og dens forskellige afdelinger, herunder AIF Gymnastikforening, som i mange år har været en af de største foreninger i Albertslund. I sæsonen 2010/2011 havde AIF Gymnastik hele 928 medlemmer.

I årene 2011 - 2022 etablerede AIF Gymnastik i samarbejde med VG39 TeamGym-afdelingen TGAV (TeamGym Albertslund/Vallensbæk), da VG39 havde en springgrav og AIF havde instruktører der kunne løfte holdene. Alle konkurrencegymnaster fra de respektive foreninger trænede sammen og TGAV udviklede sig gennem årende.

For at imødekomme den stigende interesse for fitnesshold i foreningen, besluttede vi på generalforsamlingen i 2019 at ændre foreningens navn til AIF Gymnastik & Fitness.

I 2021 rykkede alle foreningens springgymnastik hold fra Herstedlundskole ned på stadion, da Albertslund kommune inviede en ny hal, hvor der var etableret en springgrav. 

Teamgym samarbejdet (TGAV) med VG39 blev ophævet i 2022, hvorefter foreningen startede AIF teamgym op.

 

Vores Struktur

AIF Gymnastik & Fitness er en del af Albertslund Idrætsforening. Medlemmerne af gymnastikafdelingen skal overholde AIF's regler og er også underlagt Danmarks Idræts Forbund og dets specialforbund. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret ved den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges ifølge lovene.

Foreningens instruktører og hjælpeinstruktører ansættes af bestyrelsen. Valgbare til bestyrelsen er kun medlemmer over 18 år.
 

Vores Samarbejdspartnere

Foreningens relation til Albertslund kommune

AIF-Gymnastikafdeling er hjemmehørende i Albertslund Kommune og er underlagt dennes regler.
Albertslund Kommune er ansvarlig for, at foreningen i kommunen tildeles ungdomstilskud og lokalefaciliteter efter Folkeoplysningslovens bestemmelser.
I samspillet i dagligdagen indgår mange parter som følger:

Foreningens møder

Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen holder møder ca. 1 gang pr. md. eller efter behov.
Møderne har et administrativt indhold og et udviklende indhold. Sekretæren skriver referat over de afholdte møder. Referat sendes til bestyrelsens medlemmer i henhold til lovene.
 

Udvalgsmøder.
Bestyrelsen er delt ind i udvalg, som holder møder efter behov. Referater fra disse møder sendes til bestyrelses medlemmer.
 

Trænermøder (instruktørmøder).
Der afholdes mindst 1 årligt instruktørmøde.
Til instruktørmøderne har instruktørerne - hjælpeinstruktørerne og bestyrelsen mødepligt.
På disse møder drøftes spørgsmål, der berører alle i foreningen, deriblandt foreningens årlige opvisning, temaemner-, lønforhold, uddannelse, forsikringer, træningsplaner, ønsker/behov m.v.
 

Hovedbestyrelsesmøder.
AIF består af 10 afdelinger fra følgende idrætsgrene:
(badminton, bordtennis, cricket, fodbold, gymnastik, håndbold, svømning, tennis, ALOT og senioridræt). AIF ledes af en hovedbestyrelse, der består af et forretningsudvalg: hovedformand, næstformand og hovedkasserer samt formanden for hver af de ovennævnte 9 afdelinger. Et forretningsudvalg bestående af hovedformand, næstformand og hovedkasser/sekretær varetager hovedafdelingens interesser i dagligdagen (hovedafdelingen).
Der holdes ca. 4 årlige møder (eller efter behov). Hovedbestyrelsens sekretær skriver referat fra møderne. Referat tilsendes hovedbestyrelsens medlemmer. AIF gymnastik er som de øvrige afdelinger repræsenteret ved formanden på ovennævnte hovedbestyrelsesmøder.

Sponsorer & Samarbejdspartnere